عنوان : نشست مشترك برای بررسی نحوه روند اجرایی راه اندازی سیستم یكپارچه اطلاعات كشاورزی برگزار گردید
کد خبر : ۲۱۱۰۲
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ 
ساعت : ۹:۳۹:۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


نشست مشترک برای بررسی نحوه روند اجرایی راه اندازی سیستم یکپارچه اطلاعات کشاورزی برگزار گردید

 

نشست مشترک برای بررسی نحوه روند اجرایی راه اندازی سیستم یکپارچه اطلاعات کشاورزی  با حضور آقایان دکتر فرجی از دانشگاه تهران ، مهندس مزینانی از سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی و آقایان مهندسین خبیری ، پیری ، ابراهیم نژاد ، حسینی مقدم و صفری از موسسه آموزش و ترویج کشاورزی در روز دوشنبه مورخ 98/07/22 در دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج برگزار گردید. 
نمایش تعداد بازدیدها : 67

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0