عنوان : آموزش وتربیت مروج متخصص با موضوع تولید نهال سالم
کد خبر : ۲۰۹۸۱
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ 
ساعت : ۱۱:۵۶:۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


آموزش وتربیت مروج متخصص با موضوع تولید نهال سالم

جلسه برنامه ریزی مشترک برای برگزاری دومین دوره آموزش تربیت مروج متخصص با موضوع تولید نهال سالم ویژه مروجان مسئول پهنه های تولیدی با حضور مهندس خبیری و مهندس فتحی از موسسه آموزش و ترویج کشاورزی و دکتر کاوند و مهندس بنی فاطمه از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در مورخ نهم مهرماه سال جاری در دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج برگزار گردید .   
نمایش تعداد بازدیدها : 26

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0